مدیر کل

معرفی
نام و نام خانوادگي: محسن زينلي تختي
نام پدر: علي

متولد:1355

تحصيلات:

ديپلم: هنرستان شهيد رجايي

ليسانس: كارشناسي حقوق، دانشگاه آزاد بندرعباس

فوق‌لیسانس: اقليم در برنامه‌ریزی محيطي، دانشگاه پيام نور قشم
سوابق كاري:

  • كارشناس فرهنگي آموزشي عقيدتي جهاد سازندگي استان
  • مسئول حراست اداره كل منابع طبيعي استان هرمزگان
  • مديركل حوزه دفتر استاندار استان هرمزگان
  • سرپرست اداره كل حراست استانداري استان هرمزگان
  • سرپرست دفتر سیاسی و انتخابات استانداري استان هرمزگان
  • مشاور حقوقي استاندار استان هرمزگان
  • مديركل کتابخانه‌های عمومي استان هرمزگان
  • عضو هسته گزينش استانداري استان هرمزگان
  • عضو هیئت رسيدگي به تخلفات اداري استانداري استان هرمزگان
شرح وظایف دفتر

پدافند غیرعامل


1- راهبري شوراي پدافند غیرعامل استان از طريق تهيه دستور کار مناسب، اخذ تصميمات لازم و پيگيري مصوبات.

2- هماهنگي با دستگاه‌هاي ذی‌ربط درزمینهٔ فرهنگ‌سازی و نهادینه‌سازی موضوع پدافند غیرعامل در سطح استان و واحدهای استاني دستگاه اجرايي.

3- راهبري امور مربوط به شناسايي و طبقه‌بندی زیرساخت و مراكز و تأسیسات در سطح استان و شهرستان‌هاي تابعه.

4- هدايت امور مربوط به تهيه برآورد تهديدات استان (تهديدات خارجي، تهديدات امنيتي) و تهيه فهرست آسیب‌پذیری استان در برابر تهديدات و طبقه‌بندی آن‌ها.

5- اولویت‌بندی مراكز حساس و مهم استان.

6- تائید و كنترل نهايي طرح‌های پدافند غیرعامل پروژه‌های حساس و مهم استاني بر اساس تقدم تعیین‌شده.

7- نظارت بر تهيه و تدوين طرح‌های پدافند غیرعامل و برنامه‌هاي اجرايي آن‌ها در واحدهای استاني دستگاه‌های اجرايي.

8- نظارت و برنامه‌ریزی به‌منظور اجراي طرح‌های پدافند غیرعامل مصوب استاني.

9- كنترل امور مربوط به تأمين و تخصيص اعتبارات استاني و ساير پشتیبانی‌های موردنیاز.

10- نظارت بر اجراي سیاست‌ها و راهبردهاي كلان كميته دائمی پدافند غیرعامل در سطح استان.

11- هماهنگي با وزارت كشور و سازمان پدافند غیرعامل در اجرا و نظارت بر طرح‌های استان.