فرماندار بستک خبر داد:اعتبار کمیته برنامه ریزی سال ۱۴۰۳ شهرستان بستک توزیع شد.

تاریخ ایجاد :
 ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ 
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ 

   


۲۰۲۳۰۵۰۷۱۵۰۶۳۹.jpg

   

6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0