75
فرمانداری بستک - اخبار > فردا آخـرین روز از مهلت قانونی نام نویسی داوطلبان عضویت در شورای اسلامی روستا/ ثبت نام ۱۰۲ داوطلب در ششمین روز ثبت نام/ مجموع ثبت نام شـدگان ۲۵۱ نفر
آخرین اخبار
اخبار > فردا آخـرین روز از مهلت قانونی نام نویسی داوطلبان عضویت در شورای اسلامی روستا/ ثبت نام ۱۰۲ داوطلب در ششمین روز ثبت نام/ مجموع ثبت نام شـدگان ۲۵۱ نفر


نسخه چاپي
ارسال به دوست شماره خبر:٢٤٦٢٤ 

 تاریخ:1400/01/21 


فردا آخـرین روز از مهلت قانونی نام نویسی داوطلبان عضویت در شورای اسلامی روستا/ ثبت نام ۱۰۲ داوطلب در ششمین روز ثبت نام/ مجموع ثبت نام شـدگان ۲۵۱ نفر

احمـدی دولخانی معـاون فرماندار و رئیس ستـاد انتخابات شهرستان بستک گفت:فردا آخـرین روز از مهلت قانونی نام نویسی داوطلبان عضویت در شورای اسلامی روستا/ ثبت نام ۱۰۲ داوطلب در ششمین روز ثبت نام/ مجموع ثبت نام شـدگان ۲۵۱ نفر

 

 

 

 


به گــزارش روابط عمومی فرمانداری و کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان بستک احمدی دولخانی معـاون فرماندار و رئیس ستاد انتخابات در این رابطه بیان داشتند: در ششمین روز از مهلت قانونی ثبت نام تعـداد ۱۰۲ نفـر بصورت قطعی نام نویسی کرده اند؛ که از این تعـداد ۳۹ نفر برای حوزه انتخابیه بخش مرکـزی، ۲۶ نفر برای حوزه انتخابیه بخش جنـاح و ۳۷ نفر برای حوزه انتخابیه بخش کوخرد هرنگ نامزد شده اند.

رئیس ستاد انتخابات شهرستان بستک افزودنـد: در مجموع شش روز مهلت قانونی ثبت نام؛ تعداد ۲۵۱ داوطلب برای عضویت در شوراهای اسلامی روستاهای تابعه شهرستان نام نویسی نموده اند کـه از این تعداد بخش مرکزی ۱۱۰ نفر؛ بخش جناح ۷۴ نفر و بخش کوخرد هرنگ ۶۷ نفر نام نویسی نموده اند.

احمـدی دولخانی تأکیـد داشتند: با توجه به اینکه فـردا آخرین روز از مهلت قانونی ثبت نام عضویت در شوراهای اسلامی روستا می باشد، از داوطلبان عـزیز تقاضا می شود ثبت نام خود را به ساعت های پایانی فردا موکـول ننمایند و فرایند ثبت نام خود را در ساعات اولیه انجام دهند.

ثبت نام از داوطلبان عضویت در انتخابات ششمین دوره شورا‌های اسلامی روستا از ساعت ۸ روز ۱۶ فروردین ۱۴۰۰ آغاز شده است و تا پایان وقت اداری یکشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۰ (به مدت ۷ روز) ادامه دارد.


.انتهای پیام


خروج